MASTERCLASSES MANAGERS GRZ: Vooruitkijken, vernieuwen en (jaar)plannen maken voor managers in de geriatrische revalidatie

Deze Masterclasses zijn een waardevolle aanvulling op mijn functie als manager GRZ. De ruimte om samen te sparren met collega-managers en docenten gaf veel voldoening. Ik zal deze Masterclasses zeker aanbevelen. Het met elkaar stilstaan bij de GRZ gaf meer inzicht in de toekomst van de GRZ en zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
Wendy Goos, Manager GRZ, Omring, Hoorn 

In 5 dagen Masterclasses Managers GRZ veel geleerd. Heel waardevol om met collega-managers die dagelijks met dezelfde materie bezig zijn zaken te delen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Samen opdrachten doen en ervaringen uitwisselen, maken het heel waardevol en toepasbaar om direct met het geleerde verder te gaan. Kortom een echte aanrader.
Maureen Staal, Manager GRZ, Vivium Naarderheem, Naarden

GRZ-managers moeten elk jaar zelf het wiel uitvinden voor het realiseren van het Jaarplan GRZ
In de geriatrische revalidatie (GRZ) volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van GRZ-organisaties, professionals en het management van de GRZ-instellingen. Studio GRZ probeert nieuwe kennis en ontwikkelingen zo snel mogelijk te detecteren en te vertalen naar de dagelijks praktijk van uw revalidatie. Regelmatig organiseert Studio GRZ daarom bijeenkomsten waar managers, bestuurders en professionals elkaar kunnen ontmoeten om de laatste ontwikkelingen te verkennen en mogelijkheden uit te wisselen. Een uitvloeisel hiervan is de reeks masterclasses die Studio GRZ specifiek voor managers in de geriatrische revalidatie heeft ontwikkeld.

Herkent u als GRZ-manager deze dilemma’s?

 • Heeft u ook moeite om in de dagelijkse hectiek rustig de tijd te nemen uw GRZ-beleid uit te zetten?
 • Zoekt u tijd en rust om voldoende te reflecteren op uw GRZ-koers?
 • Wilt u ook graag samenwerken met collega-managers uit andere GRZ-instellingen?
 • Voelt u ook de behoefte om met collega-managers-GRZ te sparren over de wijze waarop zij nieuwe initiatieven binnen hun organisaties vormgeven?
 • Bent u ook een GRZ-manager die een specifieke koers voor de GRZ wilt uitzetten?  

Dan is deze reeks Masterclasses voor GRZ-managers iets voor u!

Doel:
Na deze reeks Masterclasses heeft u een goed onderbouwd Jaarplan-GRZ waarin de meest actuele inzichten en recente ontwikkelingen zijn vertaald naar uw specifieke situatie.

Doelgroep:
De masterclasses zijn bedoeld voor Managers die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GRZ). De training wordt in een groep van 8 tot (max.) 12 deelnemers gegeven.

Inhoud:
Studio GRZ organiseert speciaal voor managers in de GRZ een reeks bijeenkomsten om samen met andere managers te beoordelen welke speerpunten u in het komend GRZ-jaarplan wilt definiëren. Tijdens de masterclasses staan we stil bij ieders lokale context en worden de sterke en zwakke punten van diverse organisatiemodellen vergeleken. Ook worden landelijke trends en kansen en bedreigingen uit de omgeving verkend. Onderdeel van de Masterclasses is de managementdag, op 3 juni 2020, waar we gezamenlijk met anderen de externe ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden verkennen. Voor het maken van uw organisatie-specifieke GRZ-jaarplan is het uiteraard vanzelfsprekend dat u deze kansen en bedreigingen koppelt aan uw eigen lokale context en vertaalt naar acties voor de komende periode. Uiteindelijk leidt dat tot uw eigen verhaal (jaarplan) wat u presenteert aan uw collega-managers.

Deelnemers aan de Masterclasses krijgen gratis toegang tot de managementdag.

De volgende thema’s komen tijdens de masterclasses aan bod:

 • Definiëren speerpunten voor uw GRZ-Jaarplan
 • Toepasbaarheid diverse organisatiemodellen (specialisatie/ generalisatie?)
 • Sterke en zwakke punten traceren in uw organisatie
 • Kansen en bedreigingen vertalen naar uw lokale context
 • Externe ontwikkelingen die invloed hebben op de GRZ
 • Reflectie en intervisie met collega-GRZ-managers
 • De kracht van storytelling
 • Managementdag met externe sprekers

Ervaringen van deelnemers:

 • Een goede keuze om elkaar als manager GRZ te ontmoeten en de eigen organisatie en regio ‘door te lichten’ om vervolgens te komen tot een jaarplan waaraan succesvol gewerkt kan worden. Het leren door en van elkaar als managers GRZ is waardevol omdat je weet waarover de ander het heeft. Alet Ambergen, Manager GRZ, Het Baken, Elburg
 • Vooraf had ik niet verwacht dat het daadwerkelijk zou lukken om in 5 cursusdagen een jaarplan op te leveren, maar het is wel gelukt. 
  Franka Quispel, Manager GRZ, Swinhove, Zwijndrecht
 • Als manager redelijk nieuw binnen de GRZ begonnen aan de masterclasses. Door inspirerende gastsprekers en enthousiaste cursusleiders ben ik veel wijzer geworden. Daardoor heb ik meer bagage om de GRZ binnen mijn organisatie beter neer te zetten. Heel waardevol is het contact met collega-managers GRZ. Tom Wittenberg, Manager GRZ, ZZG Zorggroep, Groesbeek
 • Doordat iedereen vanuit eenzelfde kader denkt en werkt, kun je heel goed sparren met collega-managers en docenten, ideeën toetsen én opdoe. Er worden goede tips en kaders gegeven met veel persoonlijke aandacht. Marjolein Hofland, Manager GRZ, Saffier, Den Haag

Invulling:
De 5-daagse Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten, plus een managementdag, verspreid over ongeveer 5 maanden. U bespreekt met collega-GRZ-managers de diverse GRZ vraagstukken, doet u een interne analyse en verkent u de externe GRZ-ontwikkelingen. Tijdens de extra managementdag hoort u inspirerende voorbeelden van collega’s uit de GRZ. Deze verkenning en informatie voegt u samen en verwerkt u vervolgens in uw eigen jaarplan voor het komende jaar.

Docenten:
De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen hebben veel ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlange expertise op het gebied van GRZ-management, onderwijskunde, wetenschappelijk onderzoek en GRZ-training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-netwerk participeren in deze training enkele vooraanstaande gastdocenten.

Data:
Een nieuwe serie Masterclasses start in juni 2020 op landgoed de Horst in Driebergen. De nieuwe trainingsdagen zijn (van 9.30-17.00 uur) op:

 • woensdag 03-06-2020
 • woensdag 10-06-2020
 • woensdag 09-09-2020
 • woensdag 07-10-2020
 • woensdag 20-11-2020 (=Managementdag GRZ, deze dag is vanwege de COVID-19-maatregelen van juni naar november 2020 verplaatst. 

Kosten:
De prijs van deze 5-daagse Masterclasses, inclusief de managementdag, bedraagt 1950 euro.

Inschrijven:
Heeft u interesse in de Masterclasses Managers GRZ?
U kunt zich hier inschrijven.
Wij heten u graag welkom op de eerste cursusdag op 3 juni 2020.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier