Deze Masterclasses zijn een waardevolle aanvulling op mijn functie als manager GRZ. De ruimte om samen te sparren met collega-managers en docenten gaf veel voldoening. Ik zal deze Masterclasses zeker aanbevelen. Het met elkaar stilstaan bij de GRZ gaf meer inzicht in de toekomst van de GRZ en zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
Wendy Goos, Manager GRZ, Omring, Hoorn 

In 5 dagen Masterclasses Managers GRZ veel geleerd. Heel waardevol om met collega-managers die dagelijks met dezelfde materie bezig zijn zaken te delen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Samen opdrachten doen en ervaringen uitwisselen, maken het heel waardevol en toepasbaar om direct met het geleerde verder te gaan. Kortom een echte aanrader.
Maureen Staal, Manager GRZ, Vivium Naarderheem, Naarden

GRZ-managers moeten elk jaar zelf het wiel uitvinden voor het realiseren van het Jaarplan GRZ
In de geriatrische revalidatie (GRZ) volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van GRZ-organisaties, professionals en het management van de GRZ-instellingen. Studio GRZ probeert nieuwe kennis en ontwikkelingen zo snel mogelijk te detecteren en te vertalen naar de dagelijks praktijk van uw revalidatie. Regelmatig organiseert Studio GRZ daarom bijeenkomsten waar managers, bestuurders en professionals elkaar kunnen ontmoeten om de laatste ontwikkelingen te verkennen en mogelijkheden uit te wisselen. Een uitvloeisel hiervan is de reeks masterclasses die Studio GRZ specifiek voor managers in de geriatrische revalidatie heeft ontwikkeld.

Herkent u als GRZ-manager deze dilemma’s?

Dan is deze reeks Masterclasses voor GRZ-managers iets voor u!

Doel:
Na deze reeks Masterclasses heeft u een goed onderbouwd Jaarplan-GRZ waarin de meest actuele inzichten en recente ontwikkelingen zijn vertaald naar uw specifieke situatie.

Doelgroep:
De masterclasses zijn bedoeld voor Managers die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GRZ). De training wordt in een groep van 8 tot (max.) 12 deelnemers gegeven.

Inhoud:
Studio GRZ organiseert speciaal voor managers in de GRZ een reeks bijeenkomsten om samen met andere managers te beoordelen welke speerpunten u in het komend GRZ-jaarplan wilt definiëren. Tijdens de masterclasses staan we stil bij ieders lokale context en worden de sterke en zwakke punten van diverse organisatiemodellen vergeleken. Ook worden landelijke trends en kansen en bedreigingen uit de omgeving verkend. Onderdeel van de Masterclasses is de managementdag, op 3 juni 2020, waar we gezamenlijk met anderen de externe ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden verkennen. Voor het maken van uw organisatie-specifieke GRZ-jaarplan is het uiteraard vanzelfsprekend dat u deze kansen en bedreigingen koppelt aan uw eigen lokale context en vertaalt naar acties voor de komende periode. Uiteindelijk leidt dat tot uw eigen verhaal (jaarplan) wat u presenteert aan uw collega-managers.

Deelnemers aan de Masterclasses krijgen gratis toegang tot de managementdag.

De volgende thema’s komen tijdens de masterclasses aan bod:

Ervaringen van deelnemers:

Invulling:
De 5-daagse Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten, plus een managementdag, verspreid over ongeveer 5 maanden. U bespreekt met collega-GRZ-managers de diverse GRZ vraagstukken, doet u een interne analyse en verkent u de externe GRZ-ontwikkelingen. Tijdens de extra managementdag hoort u inspirerende voorbeelden van collega’s uit de GRZ. Deze verkenning en informatie voegt u samen en verwerkt u vervolgens in uw eigen jaarplan voor het komende jaar.

Docenten:
De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen hebben veel ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlange expertise op het gebied van GRZ-management, onderwijskunde, wetenschappelijk onderzoek en GRZ-training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-netwerk participeren in deze training enkele vooraanstaande gastdocenten.

Data:
Een serie Masterclasses is gestart in juni 2020. Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk. Een nieuwe serie zal weer starten in het voorjaar 2021.

Kosten:
De prijs van deze 5-daagse Masterclasses, inclusief de managementdag, bedraagt 1975 euro.

Inschrijven:
Heeft u interesse in de Masterclasses Managers GRZ?
U kunt informatie opvragen op info@studioGRZ.nl of alvast hier inschrijven. Data Masterclasses Managers GRZ 2021 worden in najaar bekend gemaakt

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

Deelnemers Masterclasses Managers GRZ 2020-2021 (op anderhalve meter)
Deelnemers Masterclasses Managers GRZ 2019-2020