GRZ-teams die de incompany-training TEAM AAN ZET van Studio GRZ volgden, hebben doorgaans tijdens die training een aantal verbetertrajecten met elkaar geformuleerd die zij samen met het management vorm gaan geven. Soms lopen de verbetertrajecten succesvol verder en soms zijn er wat tegenslagen die het verbeterproces verstoren. GRZ-teams vragen regelmatig feedback en input bij het bepalen van hun verdere koers. Dat is de reden dat Studio GRZ een vervolgtraining heeft ontwikkeld, ‘NEXT STEP – TEAM AAN ZET’ waarbij 6 tot 8 maanden na afloop van de training ‘TEAM AAN ZET’ de voortgang van de  verbeterprojecten op de eigen locatie wordt beoordeeld en het GRZ-team van een nieuwe impuls wordt voorzien.

Doel: 
Tijdens de training ‘TEAM AAN ZET, interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie’ heeft het GRZ-team meestal twee tot vier thema’s voor verbeterprojecten gedefinieerd. Tijdens TEAM AAN ZET is stilgestaan bij de implementatie van die projecten en is/zijn ‘geweten(s)’ aangesteld die bij de projectgroepen naar de voortgang informeert/informeren. Om de verbeterprojecten van een nieuwe (externe) impuls te voorzien verzorgt Studio GRZ na een korte analyse van de stand van zaken een incompany-bijeenkomst waarbij met het team de voortgang wordt besproken en de vervolgstappen worden gedefinieerd.  

Doelgroep
De incompany-training ‘NEXT STEP’ is bedoeld voor GRZ-teams die de initiële incompany-training ‘TEAM AAN ZET, interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie’ reeds gevolgd hebben en externe ondersteuning nodig hebben om een vervolgstap te maken met hun verbeterprojecten. Ook de NEXT STEP-training wordt bij voorkeur gegeven aan het complete GRZ-team met verpleging, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers etc. Participatie van het management heeft een positieve invloed op het rendement van de training.

Invulling:
Op basis van een kort voorgesprek en een eerste analyse wordt verder invulling gegeven aan de (incompany)-training. Naast aandacht voor de voortgang van de reeds ingezette (verbeter)plannen kunnen huidige / nieuwe knelpunten uit de praktijk worden ingebracht. Elk NEXT STEP-trainingstraject zal uniek zijn. Studio GRZ maakt hierbij een ‘op-maat’-programma. Op basis van het voorgesprek wordt een inschatting gemaakt welke ondersteuning noodzakelijk is en wat de gewenste omvang van het NEXT STEP-traject wordt. Vaak wordt dit NEXT STEP-traject op 1 dag afgerond, maar soms beslaat dit meer tijd, afhankelijk van de scholingsvraag.

Deelnemende instellingen
De incompany-training ‘NEXT STEP – TEAM AAN ZET, Interdisciplinair samenwerken in de GRZ’ gaven (of geven) wij aan de GRZ-teams van:

Kosten:
Een offerte van deze evaluatie/training sturen wij u graag toe nadat we de exacte scholingsvraag met u hebben verkend.
Groepsgrootte max. 24; bij grotere groepen aanpassingen in overleg.

Interesse?
Heeft u interesse in onze training? Informeer dan via ons contactformulier of via info@studiogrz.nl wat Studio GRZ voor u kan betekenen.