Enthousiast en geïnspireerd, ontzettend leuke training!Nienke Drewes, clustermanager GRZ, Zonnehuisgroep Noord, Appingedam

De incompany-training TEAM AAN ZET van Studio GRZ hebben we ervaren als een heel goede aanzet voor een aantal veranderingen binnen de geriatrische revalidatie van Allévo. Inmiddels, een paar maanden na jullie laatste training, hebben we o.a. de afdeling aangepast door er een oefenruimte te creëren  hebben we een ontbijtbuffet gerealiseerd waar cliënten die daar toe in staat zijn zelfstandig hun ontbijt kunnen samenstellen, het MDO beter gestructureerd en omgedoopt in IDO en meer praktische ondersteuning bij ADL-activiteiten door therapeuten op de afdeling gerealiseerd.Arno de Jong, manager Advies & Behandelcentrum, Allévo, Zierikzee

De incompany-training ‘HET TEAM AAN ZET !: Interdisciplinair samenwerken in de GRZ’ leert u om de meest actuele inzichten van de Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) eigen te maken. Het voordeel van deze training is dat uw hele team op uw eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. Een belangrijk onderdeel van deze training bestaat uit het toepassen van de adviezen uit de Leidraad-Geriatrische-Revalidatie-Zorg.

Doel
Het realiseren van hoogwaardige klinische en ambulante geriatrische revalidatie met een interdisciplinair samenwerkend team binnen uw afdeling, instelling of zorgketen. De inhoudelijke verdieping en interdisciplinaire samenwerking wordt bevorderd door de deelnemende cursisten te stimuleren helder en goed onderbouwd de meerwaarde te laten verwoorden van GRZ.

Doelgroep
De training wordt bij voorkeur gegeven aan het complete GRZ-team met verpleging, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers etc. Participatie van het management heeft een positieve invloed op het rendement van de training.

 

Inhoud
De incompany-training ‘HET TEAM AAN ZET !: Interdisciplinair samenwerken in de GRZ’ is gebaseerd op actuele richtlijnen, leidraden, zorgpaden en op kennis, ervaring en inzicht(en) vanuit ‘inspirerende voorbeelden’ in de GRZ. In de training worden de thema’s ‘cliëntgericht revalideren’, ‘interdisciplinair samenwerken’, ‘SMART-doelen stellen’ (resultaatgericht werken), ‘gebruiken van meetinstrumenten’ en ‘revalidatieklimaat’ (‘therapeutisch klimaat’) belicht. Uiteraard worden actuele inzichten vanuit het consortium Geriatrische Revalidatie LUMC, VUmc, MUMC ingepast in het trainingsprogramma. Opdrachten zijn afgestemd op uw eigen dagelijkse praktijk zodat de implementatie van de nieuwe inzichten direct kunnen worden gerealiseerd.

Invulling
De incompany-training van Studio GRZ wordt aangeboden door 2 docenten: Roland van Peppen en Arnold Jongenburger in vier dagdelen. De eerste 3 dagdelen worden bij voorkeur om de 2 à 3 weken gepland. Het vierde dagdeel na ongeveer 6 tot 8 weken. De deelnemers participeren actief tijdens de vier bijeenkomsten en worden door ‘opdrachten’ gestimuleerd de nieuwe inzichten te integreren en implementeren in hun dagelijkse teamsamenwerking.

Deelnemende instellingen
De incompany-training ‘HET TEAM AAN ZET !: Interdisciplinair samenwerken in de GRZ’ gaven (of geven) wij aan de GRZ-teams van:

Roland en Arnold hebben de training tot een passend geheel gemaakt. Zij hebben het zo in elkaar gezet dat het aansloot op onze vragen en wensen. Het was leerzaam, uitdagend en hier en daar soms confronterend 😉 Hopelijk komt er nog een kort vervolg: een terugkomdag zou een mooie stok achter de deur zijn – namens het hele GRZ-team: Bianca van den Enden, logopedist, Leo Polak, Amstelring, Amsterdam

Het was een heerlijke enthousiaste en heel inspirerende training met ons GRZ-team en Studio GRZ. Zorginhoud en vorm kwamen mooi bij elkaar. We zien uit naar de volgende bijeenkomsten en de presentatie van het resultaat in septemberHarduine Velmans, directeur Attent Thuis en Kortdurende Zorg, Arnhem

De GRZ-training ‘TEAM AAN ZET’ bleek voor ons een enthousiaste volgende stap in de richting van interdisciplinaire samenwerking rondom ALLES is Revalidatie. We zijn tot nieuwe werkwijzen en teamafspraken gekomen – Debby Brandon, teamcoach & Gine Vredeveld, RVE manager locatie Vreugdehof, Amstelring, Amsterdam

Kosten:
Offerte van deze cursus sturen wij u toe nadat we uw scholingsvraag met u hebben verkend.
Groepsgrootte max. 24; bij grotere groepen aanpassingen in overleg.

Interesse?
Heeft u interesse in onze training? Informeer dan via ons contactformulier of via info@studiogrz.nl wat Studio GRZ voor u kan betekenen. U kunt hier gratis de folder van deze cursus downloaden.