De incompany-training ‘Heldere communicatie tussen professional en revalidant: motiverende gespreksvoering voor verpleegkundigen & verzorgenden op een GRZ-afdeling’ leert professionals beter te communiceren met hun revalidanten.

In de geriatrische revalidatie wordt vaak gewerkt in een revalidatieklimaat waarbij de revalidant wordt ondersteund en gestimuleerd om vooral ook op de afdeling aan zijn herstel te werken. Naast de reguliere behandelingen, die door veel revalidanten gezien worden als revalidatie, wordt de revalidant ook op de afdeling door verpleegkundigen en verzorgenden steeds uitgedaagd om activiteiten zelf uit te voeren. Vanuit de “Alles is revalidatie”-gedachte is de afdeling daarbij een proeftuin voor de revalidant, waarin hij/zij dingen (onder begeleiding) kan uitproberen en oefenen. Het is een hele kunst om deze visie op allerlei dagelijkse momenten op de juiste wijze met de revalidant te communiceren.

Bij de opname van de revalidant op de GRZ-afdeling begint het al met het “managen van de verwachtingen”. Hierbij wordt aan de revalidant duidelijk uitleg gegeven wat het karakter is van de afdeling en op welke wijze revalideren een proces is waarbij de revalidant zelf ook een actieve rol speelt. Daarnaast zullen diverse momenten in de dagelijkse praktijk op de afdeling aanknopingsmogelijkheden bieden om deze visie met de revalidant af te stemmen d.m.v. motiverende gespreksvoering. Omdat heldere communicatie doorslaggevend is om de revalidant (en zijn mantelzorgsysteem) mee te nemen in zijn/haar revalidatietraject en de eigen rol daarin te verduidelijken, heeft Studio GRZ een communicatietraining ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de geriatrische revalidatie.  

Doel: 
Het doel van de training “Heldere communicatie tussen professional en revalidant” is om de verpleegkundigen en verzorgenden toe te rusten met theoretische achtergronden over communicatie en bejegening en te oefenen met gespreksvaardigheden om hun belangrijke communicatieve rol in het revalidatieproces invulling te geven. 

Doelgroep: 
De training is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgen die werkzaam zijn in de geriatrische revalidatie en wordt incompany gegeven zodat het GRZ-team met elkaar goede afspraken kan maken over de gewenste communicatiestijl op de GRZ-afdeling.

Inhoud: 
De training bestaat uit twee dagen. Tijdens deze dagen zijn twee docenten van Studio GRZ gezamenlijk aanwezig. Op dag 1 worden met elkaar de belangrijke aandachtspunten van communicatie in de geriatrische revalidatie verkend. Bij een stimulerende en activerende attitude van de verpleegkundige en verzorgende, een belangrijk aspect van geriatrische revalidatie, hoort een andere communicatiestijl dan bijvoorbeeld gebruikelijk is in de ‘langdurige zorg’. Waar zitten de verschillen? Op deze dag worden ook de visie op revalideren en de bijbehorende communicatie-uitingen van de eigen organisatie (website en foldermateriaal) bestudeerd. Op dag 1 wordt het opnamegesprek geoefend en casuïstiek met motiverende gespreksvoering op de afdeling. Ook in andere werkvormen wordt de ‘heldere communicatie’ met elkaar geoefend. 
Tussen dag 1 en 2 krijgen de deelnemers een aantal communicatie-opdrachten mee die zij in de dagelijkse praktijk op de eigen GRZ-afdeling gaan oefenen. 
Op dag 2 worden de ervaringen van de praktijkopdrachten uitgewisseld. Wat ging er goed in de gesprekken? Welke moeizame gesprekken heb je gevoerd? Welke knelpunten zag je? 
Op dag 2 worden andere theoretische aspecten van ‘motiverende gespreksvoering’ belicht en wordt het gesprek voorafgaand, tijdens en/of na het multidisciplinair overleg (MDO) en casuïstiek met motiverende gespreksvoering rondom het MDO. 
Aan het eind van dag 2 heeft elke deelnemer de vaardigheid om helder te communiceren wat leidt tot kwaliteitsverbetering van de revalidatie op de GRZ-afdeling.

Accreditatie:
De accreditatie voor deze training is aangevraagd.

Kosten: 
Een offerte van deze tweedaagse training sturen wij u graag toe nadat we de exacte scholingsvraag met u hebben verkend.
Groepsgrootte max. 16 deelnemers. Bij grotere groepen aanpassingen in overleg.

Interesse?
Heeft u interesse in onze training? Informeer dan via ons contactformulier of via info@studiogrz.nl wat Studio GRZ voor u kan betekenen.