Voor GRZ-teams die in een van de voorgaande jaren de cursus ‘DOE HET ZELF, revalidatieklimaat in de geriatrische revalidatie’ hebben gevolgd, bieden GERION & STUDIO GRZ een nieuwe cursus aan.
Vind jouw team het actieve revalidatieklimaat nog steeds belangrijk en willen jullie er verder aan werken? Zijn jullie op zoek naar nieuwe handvatten daarvoor? Dan is de nieuwe ééndaagse vervolgtraining ‘BLIJVEND IN BEWEGING, het actieve revalidatieklimaat vitaal houden’ echt iets voor jullie.

Revalidatieklimaat in de GRZ
Het begrip Revalidatieklimaat krijgt steeds meer wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn mastertheses over geschreven, proefschriften opgesteld en internationaal diverse initiatieven in ontwikkeling. De GRZ-teams die de cursus DOE HET ZELF hebben afgerond, creëerden inmiddels een (nieuw) revalidatieklimaat op hun afdeling. Hoe is dit revalidatieklimaat nog verder door te ontwikkelen? Dat staat centraal op deze vervolgtraining.

Doel van de trainingsdag
GERION en Studio GRZ hebben wederom de handen ineengeslagen om samen met u nieuwe kennis en inzichten te delen. Op deze trainingsdag worden ervaringen gedeeld en wordt nieuwe kennis over revalidatieklimaat en veranderkunde opgedaan. Het is uiteraard een actieve dag! Er wordt een diagnose gemaakt van de fase waarin het GRZ-team zich bevindt in het veranderproces. Wat ging er goed in dat veranderproces en wat kan/kon beter. Daarnaast gaan de GRZ-teams op deze dag aan de gang met interactieve workshops waarin veranderkundige kennis wordt opgedaan evenals actuele wetenschappelijke inzichten over het actief revalideren. Met deze ingrediënten wordt de vertaalslag naar de context van de GRZ-teams gemaakt en worden zij gestimuleerd verder te gaan met een plan voor de volgende door hen gewenste stappen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor multidisciplinaire GRZ-teams van geriatrische-revalidatie-afdelingen die vinden dat het nog beter kan. Het GRZ-team dat zich inschrijft bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 professionals. Een goede samenstelling voor een vijftal kan zijn één specialist ouderengeneeskunde, één (coördinerende) verpleegkundige/verzorgende en twee behandeldisciplines een een vijfde teamlid naar eigen keuze. Dit team vormt de verbindende schakel met de rest van het revalidatieteam en het management van de eigen instelling.
Sommige van de 34 teams die de ‘DOE HET ZELF-cursus’ reeds volgden zullen nog intact zijn, andere teams zijn wellicht uit elkaar gevallen. Mogelijk biedt deze training het startpunt voor het creëren van een nieuw enthousiast team.

Opzet van de cursus
De cursus beslaat één volledige dag en wordt in december 2020 aangeboden (exacte datum volgt spoedig). We bieden maximaal 8 GRZ-teams de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze dag. Er zijn inmiddels al 4 teams ingeschreven, maar er is nog plek.

DSC_0672

Wanneer?
Deze eendaagse training vindt plaats:

Heeft u belangstelling?
Voor inhoudelijke informatie stuurt u uw vraag naar info@studioGRZ.nl
Voor vragen over de inschrijving kunt u zich richten tot k.vandenboogaard@vumc.nl

Docenten

Cursuslocatie:
GERION, OZW gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam

Kosten:
Een team dat zich inschrijft betaalt een teamprijs, ongeacht het aantal van minimala 3 of maximaal 5 deelnemers.
Teamprijs is € 1450,-
U kunt zich bij onze samenwerkingspartner GERION inschrijven via www.gerion.nl

  DSC_0677