Studio GRZ biedt aanbieders van geriatrische revalidatie (GRZ-instellingen) de mogelijkheid om hun professionals (incompany) te trainen om de nieuwste inzichten in de praktijk te gaan gebruiken met betrekking tot revalidatie van kwetsbare oudere mensen. Het accent van de incompany-trainingen ligt op het verbeteren van de revalidatie en is doorgaans maatwerk. Naast interdisciplinaire teamtrainingen biedt Studio GRZ ook individuele cursussen aan voor drie specifieke doelgroepen: 1) specialisten ouderengeneeskunde, 2) verpleegkundig specialisten en 3) managers GRZ.


Individuele cursussen

Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ,
leiderschapslessen voor Specialisten Ouderengeneeskunde 
Zeer goed gewaardeerde 5-daagse cursus voor specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de geriatrische revalidatie, die naast hun medisch inhoudelijke taak ook een (inhoudelijke) leidersrol willen vervullen op hun GRZ-afdeling. Volgende cursus start op 2 oktober 2020. Max. 12 deelnemers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Meer lezen?


Leidingnemen in Samenwerking
door verpleegkundig specialisten in de GRZ 
Een 4-daagse cursus voor verpleegkundig specialisten die handvatten, instrumenten en vaardigheden biedt om de samenwerking binnen het GRZ-team te vergroten, meer sturing te geven op de GRZ-afdeling en de afstemming met de specialist ouderengeneeskunde efficiënter te maken. Volgende cursus start op 30 september 2020. Max. 12 deelnemers. Er zijn nog plaatsen vrij. 
Meer lezen?


Motiverende Gespreksvoering in de geriatrische revalidatie
Een tweedaagse training Motiverende Gespreksvoering, in samenwerking met Mi Time, om verpleegkundigen en verzorgenden toe te rusten om het ‘goede gesprek’ met de revalidant te kunnen voeren. 
Deze training start op 17 november 2020. Max. 14 deelnemers.
Meer lezen?


Samen Werken aan E-health in de geriatrische revalidatie 
Een 4-daagse cursus voor een duo professionals die met elkaar vanuit en in hun eigen GRZ-organisatie een implementatieproject m.b.t. E-health gaan opzetten en uitvoeren onder deskundige leiding van een docententeam. Deze nieuwe cursus start op 30 oktober 2020. Max. 8 duo’s (= 16 deelnemers). Inschrijven als duo. Er zijn nog plaatsen vrij. 
Meer lezen?


Masterclasses Managers GRZ:
Vooruitkijken, vernieuwen en (jaar)plannen maken voor managers in de geriatrische revalidatie
In 4 masterclasses (trainingsdagen), plus een extra managementdag, bespreekt u met collega-GRZ-managers de diverse GRZ vraagstukken, doet u een interne analyse en verkent u de externe GRZ-ontwikkelingen. Tijdens de extra managementdag hoort u inspirerende voorbeelden van collega’s uit de GRZ. U realiseert uiteindelijk uw eigen (jaar)plan voor het komende jaar. De Masterclasses zijn op 3 juni 2020 gestart. Nieuwe Masterclasses starten weer in voorjaar 2021. Max. 10 deelnemers. Nu al interesse? Stuur alvast een e-mail naar info@StudioGRZ.nl. 
Meer lezen?


Teamtrainingen

Team Aan Zet!
Interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie 
Incompany-training voor het complete GRZ-team. Het voordeel van deze training is dat het hele team op de eigen locatie op eenduidige wijze wordt geschoold. Thema’s zijn o.a. : cliëntgericht revalideren, interdisciplinair samenwerken, SMART-doelen stellen (doelgericht werken) en het revalidatieklimaat. 
Meer lezen?


Next Step – Team Aan Zet 
De eendaagse incompany-training ‘NEXT STEP’ is bedoeld voor GRZ-teams die de initiële incompany-training ‘TEAM AAN ZET, interdisciplinair samenwerken in de geriatrische revalidatie’ reeds gevolgd hebben en feedback/hulp nodig hebben om een vervolgstap te maken met hun verbeterprojecten. 
Meer lezen?


Heldere communicatie tussen professional en revalidant:
motiverende gespreksvoering voor verpleegkundigen & verzorgende op een GRZ-afdeling 
Een tweedaagse incompany-training bedoeld om verpleegkundigen en verzorgenden nog beter te leren communiceren met hun revalidanten. 
Meer lezen?


Doe Het Zelf!  
Revalidatieklimaat in de geriatrische revalidatie 
Een 4-daagse cursus van STUDIO GRZ & GERION waarin GRZ-teams ZELF als team een REVALIDATIEKLIMAAT binnen de eigen afdeling gaan creëren en implementeren. Bedoeld voor GRZ-teams die vinden dat het nog beter kan.Elk deelnemend team komt met max. 5 teamleden naar Amsterdam. In het najaar 2020 start een nieuwe cursus. Geef alvast uw belangstelling aan (info@studioGRZ.nl). 
Meer lezen?


Blijvend in Beweging
het actieve revalidatieklimaat vitaal houden -Vervolg op Doe Het Zelf- 
In december 2020 bieden wij de GRZ-teams die al in een van de voorgaande jaren de DOE HET ZELF cursus hebben gevolgd de mogelijkheid hun kennis over Revalidatieklimaat te actualiseren en ook om met de teams de vervolgstappen in hun veranderproces te beschrijven (wat ging goed, wat kon/kan beter?) en stappen voor de toekomst met elkaar te formuleren. Max. 8 teams. 
Meer lezen?


Use the USER in de GRZ : 
Incompany-training van twee halve dagen waarbij het geriatrische-revalidatie-team geholpen wordt het meetinstrument USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) beter in te bedden in het revalidatieproces. Cursus wordt op-maat gemaakt. 
Meer lezen?


Revalidatiedoelen meetbaar maken
m.b.v. de basisset meetinstrumenten geriatrische revalidatie 
Een 2-daagse incompany-training van STUDIO GRZ i.s.m. UNC-ZH (LUMC) waarbij het GRZ-team leert (een deel van) de Basisset Meetinstrumenten GRZ (o.a. USER & COPM) te integreren in het dagelijks handelen (rapportage, MDO, revalidatiedoelen). Cursus wordt op-maat gemaakt. 
Meer lezen? 


Expedities

Eerder organiseerde Studio GRZ enkele Expedities GRZ.
Klik hier voor de inhoud en hand-outs van deze Expedities.