Regionaal Symposium ‘Innovatie in Revalidatie’

Op 13 september 2019 organiseert Studio GRZ in samenwerking met Basalt Revalidatie een Regionaal Symposium voor aanbieders van revalidatie in het gebied Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden.
Het symposium is getiteld: ‘Innovatie in Revalidatie, samenwerking geriatrische revalidatie & medisch-specialistische revalidatie’.

Tijdens dit symposium wordt de samenwerking gestimuleerd tussen de aanbieders van medisch-specialistische revalidatie (MSR), de revalidatiecentra van Basalt (voorheen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie) en de diverse aanbieders van geriatrische revalidatie (GRZ) in deze regio.

De thema’s tijdens dit symposium richten zich op enerzijds ‘innovatie van revalidatie’ en anderzijds op ‘samenwerking MSR-GRZ’.

Het Regionaal Symposium is bedoeld voor professionals en managers die werkzaam zijn in de MSR of GRZ in deze regio.
Noteert u de datum alvast in uw agenda.
Nadere informatie over het programma volgt in mei.
Wilt al zeker zijn van een plek? Stuur dan een e-mail naar Studio GRZ via info@studioGRZ.nl (als u in de GRZ-werkzaam bent) of naar Basalt via leerhuis@BasaltRevalidatie.nl (als u i de mSR werkzaam bent).

Het Regionaal Symposium vindt plaats op de locatie Vrederustlaan van Basalt in Den Haag.