De GRZ E-cademy is een besloten samenwerkingsverband van 15 GRZ-instellingen, die de handen ineengeslagen hebben. Zij hebben de krachten gebundeld, willen elkaar informeren en met elkaar werken aan het ontwikkelen en delen van bestaande kennis op het gebied van geriatrische revalidatie (GRZ). Ook wil de GRZ E-cademy nieuw (geaccrediteerd) scholingsmateriaal ontwikkelen. Kortom: samen werken door van elkaar te leren.

De stuurgroep van de GRZ E-cademy heeft aan Studio GRZ gevraagd een koppeling te maken op haar website zodat leden van dit besloten netwerk een vaste plek hebben waar zij de beoogde kennis kunnen vinden en downloaden.
Studio GRZ juicht dit toe omdat het past in haar missie/visie om kennis over geriatrische revalidatie met elkaar te delen.
Studio GRZ maakt zelf geen deel uit van de GRZ E-cademy. Zij faciliteert de e-cademy alleen door het beschikbaar stellen van een inlogmogelijkheid via de website www.studioGRZ.nl

De focus van de GRZ E-cademy ligt op trainingen en opleidingen voor medewerkers in de aangesloten GRZ-instellingen. In de GRZ E-cademy is scholingsaanbod beschikbaar voor revalidatiedoelgroepen en revalidatiethema’s. Maar ook zijn werkdocumenten beschikbaar uit de aangesloten GRZ-instellingen, zoals visiedocumenten, revalidatiepaden, MDO-procedures en benchmarkgegevens.

De aangesloten GRZ-instellingen uit dit samenwerkingsverband kunnen met een verkregen inlogcode toegang krijgen tot de GRZ E-cademy.
De koppeling naar de GRZ E-cademy vindt u rechtsboven op deze pagina onder de oranje knop ‘GRZ E-cademy’.

Wilt u meer weten over de GRZ E-cademy? Neem dan contact op via INFO@GRZECADEMY.NL