De Expeditie ’Uitdagingen voor de professional in de GRZ’ vond op 12 mei 2017 plaats in het hoofdkantoor van Menzis in Wageningen. Onderaan deze pagina treft u de hand-out aan.
De inleiders waren Marco Wisse (directeur Vivium Naarderheem) en Thed van Kempen (voormalig bestuurder Groenhuysen).

   

Marco en Thed gingen met u op expeditie. Een trektocht op zoek naar factoren die kunnen helpen om de GRZ-professional een actieve rol te geven in de dynamische wereld van de geriatrische revalidatie. De vragen die opgeroepen werden behoeven niet direct een antwoord, maar stemden tot nadenken en leidden tot verdieping. Als na deze expeditie het gesprek met bestuur en management vanuit een toekomstgerichte agenda inhoud krijgt en tevens prettig en betekenisvol verloopt is de expeditie geslaagd.

Patient journey
De reis van de GRZ-patiënt zal tijdens deze expeditie zeker bezocht gaan worden.
The Patient Journey GRZ staat voor het traject met zorggebeurtenissen dat een GRZ-patiënt moet afleggen van het begin van het trauma of accident wat aanleiding is om al dan niet via de eerste hulp opgenomen te worden in een ziekenhuis tot aan het moment dat hij na geheel of gedeeltelijk herstel weer kan terugkeren naar huis, naar een aangepaste woonomgeving, naar het hospice of komt te overlijden.
Naast de reis die de patiënt moet meemaken bestaat er ook een reis voor de direct betrokken familieleden, kennissen, vrienden, buren en anderen uit de inner circle van de patiënt. Ook zij krijgen te maken met een vaak voor hen nieuw fenomeen van ziekte en herstel en de daarmee gepaard gaande vragen en problemen. Hoe gaat u om met de stem van de patiënt GRZ? Die wordt niet enkel ingevuld door de patiënt zelf, maar ook (soms grotendeels) door diens vertegenwoordiger.

Regie op inhoud zorgproces
Het aantal bij dit zorgtraject betrokken professionele zorgverleners is bijna altijd zeer talrijk. Verschillen in professionele kennis vaardigheden en opvattingen over methoden en technieken zijn hier eerder regel dan uitzondering. Definities en classificaties, vanuit verschillende professionele disciplines ontwikkeld, scheppen soms verwarring (ICD, ICF, COPM). Er bestaat een risico van naast elkaar heen redeneren, over hoofden heen spreken, aan elkaar overlaten van wat ongewis is, vredelievend afwachten, besluiteloosheid, en dergelijke. Dit vraagt om een inhoudelijk onderbouwd antwoord. Waar wordt door wie regie gevoerd? Die regie zou op een interdisciplinaire zorgstandaard GRZ gebaseerd kunnen zijn.

Zorgstandaard
Wat is een zorgstandaard? Wat is de betekenis van evidence based richtlijnen en protocollen, best practices of consensus?
Welke bestaande paradigma’s in de GRZ kunnen we ter discussie stellen? Wat komt daarvoor in de plaats? Wat heeft de patiënt daaraan? Wat kan de professional daarmee?

Bestuurlijke context
Voorts zal er ook aandacht gegeven worden aan de bestuurlijke context van GRZ. De kwaliteitseisen zijn niet vrijblijvend. De maatschappelijke stromingen zoals die zichtbaar worden in de visie van de overheid en verzekeraars vormen een opdracht voor zorgaanbieders. Binnen die opdracht moet de structuur van GRZ vorm krijgen. De aandacht voor de patiënt journey is een uitkomst van het persoonsgerichte denken bij maatschappelijke organisaties (vakbonden, werkgevers verenigingen, overheid, politieke partijen, adviesorganen) en zal consequenties hebben voor de wijze waarop klantwaarde inhoud gegeven moet worden. Daarbinnen staan organisaties niet meer voorop, maar hun klantprestatie wel. De verbinding tussen professionals en bestuur zal noodzakelijk zijn om de handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord GRZ-beleid.

Professionaliteit
Ook de opvattingen over professionaliteit en verantwoordelijkheid zijn aan maatschappelijke opvattingen blootgesteld. Hier zal de expeditie niet aan voorbijgaan. Op welke wijze kunnen professionals GRZ hierbij betrokken worden? Welke rol kunnen zij hierin vervullen?

Impressie van de Expeditie
Een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
De handout van de presentatie vindt u hier in PDF.