De Expeditie ’Triage in Transitie’ vond op 21 juni 2017 plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

De inleiders waren drs. Aafke de Groot en dr. Ellen Vreeburg, beiden specialist ouderengeneeskunde. Ze zijn werkzaam in Vivium Zorggroep Naarderheem en als docent bij de kaderopleiding geriatrische revalidatie GERION/VUmc.

  

Voor wie is de Expeditie Triage in Transitie interessant?
Iedereen die betrokken is bij triagebeslissingen in de (geriatrische en medisch specialistische) revalidatie en voor iedereen die plaatsing en ontslag in de eigen regio wil verbeteren. De Expeditie lijkt daarmee zeer geschikt voor transferverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, managers zorginstellingen en revalidatieprofessionals. Maar ook met een andere professionele achtergrond bent u van harte welkom.

Welke onderwerpen kunt u samen met de experts en deelnemers van de Expeditie verder uitdiepen?

1. Waar gaat het om bij triage?
Passende zorg adviseren na ziekenhuisopname van kwetsbare ouderen en passende revalidatiezorg adviseren bij thuiswonende kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag.
-Met welke vragen/doelen bent u naar deze Expeditie gekomen?

2. Begrijpen we de regels en kunnen we ze toepassen?
Geen drempels opwerpen, maar de verwijzer faciliteren door deskundigheid. Door middel van informatie en oefencasuïstiek, de triage-vaardigheden verder ontwikkelen.
-Hoe werk je met het triage-kompas?

 3. Worden de mogelijkheden (plaatsen) in uw regio goed gebruikt?
Zichtbaar ( meetbaar) maken patiëntenstromen en onderbouwd verbeteringen doorvoeren in het “patiëntverkeer”.
Via uitwisseling komen tot (een aanzet voor) een regionaal plan van aanpak.

Impressie van de Expeditie
De Take-Home-Messages zijn inmiddels naar alle deelnemers van de Expeditie gestuurd.
Voor zowel deelnemers als niet-deelnemers, een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
De handout van de presentatie vindt u hier in PDF.