De Expeditie ’Uitdagingen in de GRZ vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar’ vond plaats op 12 mei 2017  in het hoofdkantoor van Menzis in Wageningen. Onderaan deze pagina treft u de hand-outs aan.
De inleiders waren Ward Bijlsma, werkzaam als Programmamanager Kwaliteit en Klantnavigatie bij Menzis (Wageningen) en Jos Kroon, Programmaleider Value Based Health Care (VBHC) bij het St. Antonius Ziekenhuis, Santeon (Utrecht).

  

Wat bracht deze Expeditie?
Als zorgverzekeraar treden wij op als  de vertegenwoordiger van onze verzekerden. Voor hen kopen wij zorg in en streven we naar waardegerichte inkoop om zo kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren voor iedereen. Door goede afspraken en samenwerking in het veld kunnen we met elkaar de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg borgen.

Value Based Health Care
Geriatrische revalidatie (GRZ) is een relatief jonge zorgsoort in de zorgverzekeringswet, die al relevante stappen heeft gezet in kwaliteit en doelmatigheid. Net als bij andere zorgsoorten willen wij de komende jaren voorzien in een continue verbetering van kwaliteit, inhoud en doelmatige inzet van GRZ. Daarmee creëren we meer waarde voor onze verzekerden. De afgelopen periode is er reeds data verzameld over GRZ. Echter, wat geeft daadwerkelijk inzicht in kwaliteit en wat verstaan we bij GRZ onder goede zorg? Kijkend naar de principes van value based health care (VBHC) waarover een inleiding wordt gegeven door Ward Bijlsma, gaan we kijken naar wat daadwerkelijk inzicht geeft in uitkomsten van zorg. Samen met hem gaan we in een aantal groepen uiteen om in een break-out sessie te ervaren hoe je de juiste partijen vindt om hierover de samenwerking aan te gaan en op welke manier je een start maakt met het komen tot meetbare indicatoren, die bijdragen aan verbetering van uitkomsten van GRZ.

GRZ als onderdeel van de keten
In het tweede deel van de ochtend willen voortborduren op de sessie in de ochtend en de aandacht verleggen naar samenwerking in de regio. Dit heeft een belangrijke rol bij continue verbetering en doelmatigheid van uitkomsten van GRZ. Vraag die beantwoord wordt is waar staan we nu, wat zijn de mogelijkheden en de ervaringen hierin tot op heden? Door met elkaar hierover in gesprek te gaan krijgen we inzicht in de mogelijkheden rondom samenwerking om in de regio te komen tot betere zorg.

Impressie van de Expeditie
Een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
U kunt de handouts van de presentaties inzien/downloaden van zowel Jos Kroon als van Ward Bijlsma.