De Expeditie ’Meten in de GRZ’ vond op 21 juni 2017 plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

De inleiders waren prof. dr. Wilco Achterberg (hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC en specialist ouderengeneeskunde Topaz Revitel, Leiden) en dr. Romke van Balen (senior onderzoeker LUMC en specialist ouderengeneeskunde Laurens, Rotterdam).

  

Tijdens het Jaarcongres GRZ 2017 in januari 2017 is in het interview met prof. dr. Wilco Achterberg het belang van het gebruik van een basisset meetinstrumenten in de GRZ aan de orde geweest. Vervolgens werd het gebruik van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) in de medisch specialistische revalidatie (MSR) en de geriatrische revalidatie (GRZ) toegelicht in een workshop geleid door dr. Romke van Balen en dr. Coen van Bennekom. De congresdeelnemers concludeerden aan het eind van de dag dat het gebruik van meetinstrumenten in de GRZ moet worden gestimuleerd. In deze Expeditie willen we met de deelnemers bespreken welke voorwaarden en belemmeringen er zijn bij de implementatie van metingen in de GRZ-praktijk en willen we vooral ook leren van ervaringen in de MSR. Dat gaan we interactief doen aan de hand van de volgende onderwerpen:

  1. Waarom meten? inventarisatie redenen, huidig gebruik van meetinstrumenten in werksituatie. Inventarisatie voorwaarden en belemmeringen
  2. Wat kunnen we leren van de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)?
  3. Voorstel meetplan/ minimal dataset GRZ
  4. Ervaringen met implementatie in de praktijk
  5. Praktijkvoorbeeld; oefenen van het maken en evalueren behandelplan met behulp van resultaten meetinstrumenten
  6. Faciliteren met behulp van ICT; demonstratie Quest Manager
  7. Wat nemen we mee voor de eigen werksituatie? Maken van implementatieplan.

Impressie van de Expeditie
De Take-Home-Messages zijn inmiddels naar alle deelnemers van de Expeditie gestuurd.
Voor zowel deelnemers als niet-deelnemers, een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
De handouts van de presentaties zijn in PDF beschikbaar. U kunt ze inzien of downloaden: presentatie Wilco Achterberg en Romke van Balen.