Nieuw blog Arnold Jongenburger

Tijdens de Bestuurdersdag ‘Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie’ op 30-11 jl. heeft Arnold Jongenburger vanuit Studio GRZ nogmaals de vraag gesteld in hoeverre de geriatrische revalidatie verschilt van de langdurige zorg. In veel instellingen zijn GRZ en WLZ dicht naast elkaar georganiseerd. Is die koppeling wenselijk? Of heeft GRZ meer overeenkomsten met medisch-specialistische revalidatie (MSR)? Met de

Lees Meer

Nieuw blog Mia Willems & Carin Schröder

Wij spraken onlangs Mia Willems en Carin Schröder. Zij werkten voorheen bij revalidatiecentrum De Hoogstraat (Utrecht) als resp. adviseur innovatie & implementatie en GZ-psycholoog/onderzoeker. Zij besloten enige tijd terug om samen een nieuw bedrijf te starten: Ecare4You. Zij richten zich op het slim gebruik van digitale middelen in de zorg. Wij hebben hen gevraagd een

Lees Meer